Про пiдприємство

Комунальне підприємство "Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради - (скорочена назва - КП "ЧМБТІ" ЧОР) створене в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини майна обласної комунальної власності і входить до сфери управління Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.


Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. Ціни на дані послуги договірні та сформовані з урахуванням “Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна” яка затверджена Наказом Держбуду № 127 від 24.05.2001р.; Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.112003р. № 198


Засновником підприємства є Чернігівська обласна рада.


Місцезнаходження підприємства: 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, 33.


Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності, пов'язаної із задоволенням попиту юридичних та фізичних осіб у послугах Підприємства, одержання від своєї діяльності прибутку та задоволення за рахунок цього соціально-економічних інтересів Засновника і трудового колективу Підприємства у відповідності з чинним законодавством України.


КП "ЧМБТІ" ЧОР - є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штампи, бланки і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство є унітарим комунальним комерційним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень Засновника, органу управління та статуту.


На територіїї Чернігівської області підприємство має виробничі дільниці, які знаходяться в м. Мена, смт. Березна, м. Щорс, смт. Ріпки, смт. Куликівка.


КП "ЧМБТІ" ЧОР - сучасне комерційне підприємство. У своїй виробничій діяльносьті застосовує новітні інформаційні системи, застосовує прогресивні методи роботи, має висококваліфікованих, досвідчених фахівців своєї справи.


КП "ЧМБТІ" ЧОР - за підсумками фінансово-господарської діяльності та економічних показників підприємств України неодноразово отримувало статус "Комунальне підприємство року". Крім того, за ефективне та професійне управління передовим підприємством України, що підтверджено державними органами статистики керівник підприємства отримував статус "Керівник року".


ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ.

ВГОРУ