Відстані між будинками та спорудами до меж сусідніх ділянок.

При плануванні забудови земельної ділянки або здійснення реконструкції чи добудови постають питання щодо допустимих відстаней як між будинками, будівлями та спорудами на власній та сусідніх ділянках, так і відстанями до меж ділянок, існуючих мереж, джерел водопостачання, ліній електропередачі тощо.
Наведена в матеріалі інформація буде корисна всім, хто зараз вибирає ділянку для будівництва власного будинку. Вона дозволить зрозуміти чи вдасться розмістити будинок та господарські споруди так, як заплановано; чи ділянка виявиться мало придатною до забудови.
Основним документом, який на сьогодні регулює питання забудови, в т.ч. і нормує відстані, є 
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

Відстані до меж та до сусідніх будинків і споруд
Наразі є велика кількість різноманітних графічних матеріалів в мережі Інтернет, де вказані відстані від тих чи інших об’єктів до меж ділянок, проте в більшості своїй наведена в них інформація не відповідає наявній в чинному законодавстві України.
 Перш за все — відстані до меж ділянки: згідно п. 3.25* ДБН 360-92, для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту  відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.
 Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 м! Разом із цим, варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже довгий час «вимагають» відступати від меж земельної ділянки 4 м!
 Допускається розміщення гаража по лінії забудови за умови погодження з місцевими органами архітектури і містобудування.
Житлові будинки на присадибних ділянках треба розміщувати відповідно до проекту забудови району із встановленим відступом від червоних ліній. Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці! 
 Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній вулиць: магістральних — не менше 6 м, житлових — не менше 3 м.
Важливо: при різних вимогах (протипожежних, санітарно-гігієнічних та ін.) до мінімально допустимих відстаней між будинками і спорудами при проектуванні треба приймати величини, найбільші з них.

Відстань від будинків та споруд до дерев і чагарників:

  • Зовнішня стіна будинку і споруди до стовбурів дерев — 5,0 м.
  • Зовнішня стіна будинку і споруди до чагарників — 1,5 м.
  Новим ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються має бути
 не менше ніж 4-6 м в залежності від величини крони (але не менше ½ діаметру крони дерева), а до кущів 1,0 м.